ĐỖ THIỆN CĂN
ĐÁNH GIÁ, GÓP Ý CỦA KHÁCH HÀNG
Chất lượng phục vụ của nhân viên tiếp dân
  • Rất hài lòng
  • Hài lòng
  • Không hài lòng
Về quy trình giải quyết hồ sơ
  • Rất hài lòng
  • Hài lòng
  • Không hài lòng